...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์พ่อหลวงของปวงชนเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพ่อหลวงของปวงชน...
จัดทำโดย
ด.ช. วุฒิชัย สมหวัง ติดต่อเรา
ด.ญ. ณัฐนันท์ กันภัย ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้